Innstiller på avslag i Ytre Øyfjord

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), anbefaler at Norway Royal Salmon får tommel ned til sin søknad om å få etablere oppdrett i Ytre Øyfjord.

Ytre Øyfjord. Det ligger ikke an til at Norway Royal Salmon får klarert lokaliteten Ytre Øyfjord til oppdrett.  Foto: Stein Wilhelmsen

Avslag: Sigrid Ina Simonsen (Ap), fylkesråd for kultur og næring, innstiller for avslag i Ytre Øyfjord-saken.  Foto: Troms fylkeskommune

nyheter

Fylkesrådens innstilling ble offentliggjort onsdag. Behandlinga i fylkesrådet, som vil sette et endelig punktum for den omstridte oppdrettssaken, foregår ikke før 12. november.

– Kort fortalt har Norway Royal Salmon søkt om to lokaliteter til det samme formålet. Innstillingen er å innvilge lokaliteten Fellesholmen i Tromsø kommune til formålet, mens Ytre Øyfjord avslås med bakgrunn i en vurdering av selskapets behov, sier Simonsen til Folkebladet.

Hun legger til at Norway Royal Salmon (NRS) selv har opplyst at de primært ønsker å bruke Fellesholmen til å utvikle sitt konsept, Arctic Offshore Farming, og at Ytre Øyfjord var tenkt som en sekundær lokalitet dersom Fellesholmen skulle vise seg å ikke fungere.

Fylkesrådens innstilling er at én lokalitet, og da altså Fellesholmen, er tilstrekkelig. Det vises også til Fiskeridirektoratets fraråding i Ytre Øyfjord av hensyn til fiskeriinteressene.

"Etter en helhetlig vurdering legger Fylkesrådet til grunn at dette vil gi de beste samfunnsmessige resultater", heter det i innstillinga.


To bygder steilt mot hverandre i syn på oppdrettsetablering

Bygdene Fjordgård («ja-bygda») og Husøy («nei-bygda») er nærmest delt i synet på om Troms Fylkeskommune bør gi Norway Royal Salmon ja på søknaden om etablering av et oppdrett i Ytre Øyfjord.
– Vi skal bruke så lite areal at det bør være mer enn nok rom for både oss og fiskerne i Øyfjorden

Norway Royal Salmon avviser at fiskerne vil bli fortrengt av deres planlagte oppdrettssatsing i Ytre Øyfjord.