Interkommunalt samarbeid

– Det er en suksesshistorie

Småkommunene samarbeider på flere og flere områder. - Vi kunne aldri gjort det alene, sier rådmann Erling Hanssen i Lavangen kommune som mener interkommunalt samarbeid har vært en suksesshistorie.

SUKSESSHISTORIE: Lavangen kommune har over mange år hatt et utstrakt samarbeid med nabokommunene. - Dette har vært en suksesshistorie med utgangspunkt i hva vi hva vi gikk inn i, sier rådmann Erling Hanssen i Lavangen Kommune.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Få kommuner har et mer omfattende interkommunalt samarbeid (KS) enn Lavangen kommune og nabokommunene. Det kan nevnes samarbeid over kommunegrensene om; brannvesen, NAV, legevakt, legesamarbeid, pedagogisk psykologisk tjeneste, barneverntjeneste, IKT (Polarsky), kart og oppmåling, lønn- og regnskap samt kemnerkontor.

Kunne aldri gjort det alene

Rådmann Erling Hanssen har fulgt hele prosessen siden K4-samarbeidet startet 2007.