Sjømatklyngen inviterer Senja-kommunene til kronerulling

Håpet er å kunne komme i en bedre posisjon for å utløse mer midler til infrastruktur på Senja.

UTEN DEKNING: I dag mangler det mobil dekning i store deler av Kaperdalen. Det jobbes det nå med å få en ordning på, men sannsynligvis må det kronerulling til for å sikre at det fremføres strøm til de planlagte 4G basestasjonene.  Foto: Brynjulf Edvardsen

nyheter

Som Folkebladet tidligere har omtalt har Troms fylkeskommune fordelt 25 millioner kroner av sitt havbruksfond til tiltak som har betydning for næringstransport og lokalsamfunn i Troms. Seks av totalt ni tiltak som står på lista dreier seg om planlagte tiltak på Senja (se liste).

Fra Sjømatklyngen Senja er det i den anledning tatt initiativ til en kronerulling.