Både ordfører og varaordfører i Bardu

Slipper til andre partier

SP får både ordføreren og varaordføreren i Bardu, men inngikk valgteknisk samarbeid med Høyre og Venstre for å slippe til andre partier.

dominerer: Bardu Sp dominerer bardupolitikken de neste fire årene, men partiet og ordfører Toralf Heimdal har inngått et valgteknisk samarbeid med Venstre og Høyre for å få en litt bredere sammensatt gruppe i de ot utvalgene kommunen har, samt i formannskapet og kommunestyret. Foto: Carina Hansen 

nyheter

Bardu Sp fikk hele 62, 9 prosent av stemmene i Bardu ved valget og ble det overlegent største partiet. Partiet kunne ha gjort som de ville de neste fire årene, men partiet ønsker ikke å drive en eneveldepolitikk. De vil også involvere de andre partiene.

At Toralf Heimdal fortsetter som ordfører var klart allerede på valgnatta, men nå har kommunestyret konstituert seg, og det viser at Sp også tar varaordføreren i Rikke Håkstad. Men ordfører Toralf Heimdal åpnet for å slippe til andre partier. Sp klarte ikke å oppnå noen samarbeidsavtale med andre partier, men har inngått et såkalt valgteknisk samarbeid med Venstre og Høyre. Det fører til at Høyre får en representant i formannskapet og i planteknisk utvalg, mens Venstre får plass i OMS (Utvalget for omsorg og oppvekst). Det betyr at formannskapet består av fem fra Sp, en fra Ap og en fra H. Likevel blir Sp sittende alene i posisjon i Bardu-politikken med 12 av 19 representanter i kommunestyret.

– Vi så oss ikke tjent med å ha seks av syv representanter i formannskapet. Vi ville heller ha en større bredde i den politiske involveringen, sier Heimdal til Folkebladet.

Det samme gjelder i de to utvalgene Bardu har.

– Vi ønsket å gi en større mulighet til en mer sammensatt gruppe i de ulike utvalgene. Jeg tror det vil fungere godt, sier Heimdal.

Samme politikken

Bardu Sp lar seg heller ikke friste til å kjøre ren Sp-politikk i Bardu de neste fire årene.

– Politisk vil vi fortsette som før og ikke gjøre noe med investeringene. Skolebyggingen vil gå som planlagt og strukturen endres ikke, forsikrer Heimdal.

Stor investering

Skolebyggingen er en svært stor investering for Bardu kommune. Både barneskolen og ungdomsskolen skal inn i samme bygg. Bygget blir liggende på nordsiden av Barduhallen. Dagens skole på sørsiden av Barduhallen skal rives for å gjøre plass til boliger.

– Byggestart blir når snøen forsvinner til neste vår, sier Heimdal.