Direktoratet fraråder etableringen i Ytre Øyfjorden:

– Jeg håper nå at også kommunen tar dette til følge

Kystverket lokalt sa nei. Kystverket sentralt sa ja. Fiskeridirektoratet fraråder etableringen av akvakultur i Ytre Øyfjorden.

IMPONERT: Fisker Tommy Larsen er imponert over jobben Fiskeridirektoratet har lagt ned i høringsinnspillet. Han håper nå at både kommunen og fylkeskommunen tar dette til følge.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

I et høringsnotat datert 30. september kommer Fiskeridirektoratet med en klar fra- råding. Det bygger på Fiskeridirektoratets kystnære fiskeridata, sporingsanalyse og innspill fra fiskere som viser at det er fiskeriaktivitet i det aktuelle området av Ytre Øyfjorden.


Glad for helomvending, men ser også på andre muligheter

Konserndirektør Klaus Hatlebrekke i Norway Royal Salmon er glad for Kystverkets helomvending angående Ytre Øyfjord.


Fraråder akvakultur i området

Med ankringspunkter vil anlegget oppta et område på 1,2 kilometer ganger 800 meter. En 49 meter lang, 12 meter bred og 11 meter høy flåte vil også ligge innafor dette arealet.