Selvli: – Det hersket en fryktkultur på rådhuset

Ordfører Geir-Inge Sivertsen: – Kjenner meg overhodet ikke igjen i beskrivelsen. Margrethe Hagerupsen: – Møtene Selvli snakker om har aldri funnet sted.

KRAFTIG KOST: Tidligere innkjøpssjef Tor Arne Selvli sa i sin vitneforklaring at sett i ettertid, så burde aldri Slåttebakken Helse fått langtidsoppdraget i 2013. Det begrunnet han blant annet med at selskapet hadde fått lov til å korrigere prisen seks dager etter at tilbudsfristen var gått ut. ifølge Selvli var det økonomisjef Geir-Henning Iversen og daværende advokat Jarl-Åge Hansen som hadde gått god for det.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Tidligere innkjøpssjef i Lenvik, Tor Arne Selvli, hevdet i Senja tingrett onsdag at tidligere rådmann Margrethe Hagrupsen ble irritert da han tok opp spørsmålet om habilitet med henne. Bakgrunnen var at kommunen i september 2013 skulle inngå korttidskontrakt om akuttkjøp av botilbud til en psykisk syk bruker. Et av helseforetakene som hadde levert tilbud var Slåttebakken Helse, som rådmannens sønn leverte tjenester til.


– Det meste har vært galt i oppfølging av kontrakten

Lenvik kommunes advokat i sitt tilsvar: – Det virker ikke som om Bo og Bistand har tatt inn over seg at konkurransen ble avlyst. Brukeren sto fritt til å velge det tilbudet han ville selv. helsekjøpsaken

 

– Da denne opplysninga kom fram fra Janne Nerland i Nav under tildelingsmøtet, stusset jeg litt, og tenkte at her kan vi ikke gå videre før vi har tatt kontakt med rådmannen for å avklare habiliteten. Da kommunalsjefen (Helen Marie Henriksen. Red. anm.) og jeg framla saka for rådmannen, så hun først på meg, og så spurte hun om jeg skulle belære henne i habilitetssaker. Hun skvatt opp av stolen, gikk rundt på gulvet, og ble mildt sagt irritert. Hun sa at hun som rådmann skulle si om vi var habil eller ikke. Vi fikk beskjed om å puske oss tilbake, sa Selvli i sin vitneforklaring i tingretten.