Selvli: – Det hersket en fryktkultur på rådhuset

Ordfører Geir-Inge Sivertsen: – Kjenner meg overhodet ikke igjen i beskrivelsen. Margrethe Hagerupsen: – Møtene Selvli snakker om har aldri funnet sted.

KRAFTIG KOST: Tidligere innkjøpssjef Tor Arne Selvli sa i sin vitneforklaring at sett i ettertid, så burde aldri Slåttebakken Helse fått langtidsoppdraget i 2013. Det begrunnet han blant annet med at selskapet hadde fått lov til å korrigere prisen seks dager etter at tilbudsfristen var gått ut. ifølge Selvli var det økonomisjef Geir-Henning Iversen og daværende advokat Jarl-Åge Hansen som hadde gått god for det.   Foto: Vidar Bjørkli

BLÅST UT AV PROPORSJONER: Ordfører Geir-Inge Sivertsen mente at en i utgangspunktet normal forvaltningsrevisjonsak ble blåst ut av alle proprosjoner. – Det gikk politisk prestisje i en sak. Derfor fikk den ufortjent stor oppmerksomhet, sa Sivertsen, her sammen med advokat Bjørn Stefanussen.  Foto: Vidar Bjørkli

VITNE: Lensmann Arnold Nilsen var innkalt som vitne og forklarte seg om mannen som i 2013 ble tatt under omsorg av Slåttebakken Helse. – Jeg kan ikke uttale meg om kvaliteten på tilbudet de ga, men henvendelsene til oss som følte seg truet av mannen, ble færre. Vi kunne senke skuldrene, sa Nilsen.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Tidligere innkjøpssjef i Lenvik, Tor Arne Selvli, hevdet i Senja tingrett onsdag at tidligere rådmann Margrethe Hagrupsen ble irritert da han tok opp spørsmålet om habilitet med henne. Bakgrunnen var at kommunen i september 2013 skulle inngå korttidskontrakt om akuttkjøp av botilbud til en psykisk syk bruker. Et av helseforetakene som hadde levert tilbud var Slåttebakken Helse, som rådmannens sønn leverte tjenester til.


– Det meste har vært galt i oppfølging av kontrakten

Lenvik kommunes advokat i sitt tilsvar: – Det virker ikke som om Bo og Bistand har tatt inn over seg at konkurransen ble avlyst. Brukeren sto fritt til å velge det tilbudet han ville selv. helsekjøpsaken

 

– Da denne opplysninga kom fram fra Janne Nerland i Nav under tildelingsmøtet, stusset jeg litt, og tenkte at her kan vi ikke gå videre før vi har tatt kontakt med rådmannen for å avklare habiliteten. Da kommunalsjefen (Helen Marie Henriksen. Red. anm.) og jeg framla saka for rådmannen, så hun først på meg, og så spurte hun om jeg skulle belære henne i habilitetssaker. Hun skvatt opp av stolen, gikk rundt på gulvet, og ble mildt sagt irritert. Hun sa at hun som rådmann skulle si om vi var habil eller ikke. Vi fikk beskjed om å puske oss tilbake, sa Selvli i sin vitneforklaring i tingretten.

Han sa at det hersket en fryktkultur på rådhuset.


– Får vi erstatning vil vi gi den til Mental Helse

På dag to av rettsaka gjorde Bo og Bistands advokat Jens Johan Hjort alt han kunne for å så tvil om at Lenvik kommune hadde alt på stell i helsekjøpsaka. Blant annet ved å få fram at kommunen hadde tilbakedatert og gjort proforma vedtak i saken.

 

Kjente ikke til møtet

Verken Margrethe Hagerupsen eller Helen Marie Henriksen, som også vitnet i retten i går, kjente til møtet Selvli snakket om.

– Jeg har ikke snakket med Selvli. Jeg var overhodet ikke involvert i behandlingen av verken i korttids- eller langtidskontrakten, annet enn at det var en kostbar sak og at vi måtte finne budsjettdekning, sa Margrethe Hagerupsen.

– Er dette ting Selvli har funnet på? spurte kommunens advokat Bjørn Stefanussen.

– Det vil jeg ikke uttale meg, det møtet har aldri funnet sted, sa Hagerupsen.

Helen Marie Henriksen sa at hun aldri har vært inne på kontoret til Hagerupsen i den forbindelsen Selvli vitnet om.

– Urettmessig forbigått

Korttidskontrakten som ble signert i oktober 2013, var oppfølgeren til langtidskontrakten på samme bruker som kommunen lyste ut med tilbudsåpning 20. november 2013. Det er denne kontrakten det nå står strid om i Senja tingrett. Bo og Bistand har saksøkt kommunen fordi de mener seg urettmessig forbigått da Slåttebakken Helse ble tildelt dette oppdraget.

Bo og Bistands advokat Jens Johan Hjort har lagt forvaltningsrevisjonsrapporten som kom i 2018, og hvor kommunen fikk knusende kritikk for brudd på habilitetsreglene og anskaffelsesreglene i forbindelse med inngåelsen av denne langtidskontrakten, til grunn for et erstatningskrav på 6,79 millioner kroner.

I retten tirsdag sa daglig leder Lisa Gresseth i Bo og Bistand at de etter rapporten følte seg ført bak lyset, og at de gikk til sak fordi de var provosert over at noen hadde begunstiget sine egne på bekostning av syke i samfunnet.

Habilitetsproblematikken

Men som svar på habilitetsanklagene sa Margrethe Hagerupsen i retten onsdag at hun først etter møtet den 16. desember, hvor Slåttebakken fikk direktetildelt langtidskontrakten som følge av brukerens eget ønske, ble orientert om habilitetsproblematikken av Helen Marie Henriksen. Hun sa at hun ba Henriksen ta opp problematikken med ordføreren og undersøke mulighetene for settekommune i saker hvor habilitetsspørsmål kom opp.

– Jeg foreslo Bardu eller Målselv, forklarte Hagerupsen.

Det som så skjedde var at ordføreren bestemte at Utvalget for helse og omsorg skulle ta seg av åpninger og vurderinger av tilbud for å unngå å havne i habilitsklemme.

– Direkteanskaffelsen på møtet den 16. desember skulle aldri vært gjennomført, sa Hagerupsen, – når man visste at min sønn leverte tjenster til Slåttebakken Helse. Da oppsto avledet inhabilitet. Utvalget for helse og omsorg skulle vært forelagt saka, men vi var ikke kommet så langt, sa Hagerupsen.

– Skal ikke bli millionær

Tor Arne Selvi tegnet derimot et bilde i sin vitneforklaring av en rådmann som var sterkt interessert i å ta del i beslutninger når det gjaldt helsekjøp.

– Ja, i høy grad. I en sak hvor Slåttebakken Helse ikke var invitert til å komme med tilbud, ble hun rasende og nærmest filleristet oss verbalt. For ettertida skulle det alltid sendes ut invitasjon til Slåttebakken Helse. Hun hadde også ei slengbemerkning om at Lisa Gresseth i Bo og Bistand ikke skulle bli millionær på kommunens penger, sa Selvi.

– Dette har jeg aldri sagt. Det faller på sin egen urimelighet, sa Margrethe Hagerupsen.

– Bo og Bistand ble etablert i 2010. Til i mai i år har Lenvik kommune kjøpt tjenester fra dette firmaet for tilsammen 46 millioner kroner, og det meste har vært kjøpt i min tid som rådmann, sa Hagerupsen.

Ønsket å styrke innkjøpssida

Hun kom i sin forklaring inn på at hun som rådmann hadde ønsket å styrke kommunen på innkjøpssida, siden området var blitt mer og mer komplisert.

– Innkjøpssjefen vi hadde var selvlært gjennom kurs, og var for lite spisset på kompetanse. Vi hadde mye innsynskrav en periode og på et tidspunkt var vi den kommunen med flest Kofa-klager, 15 stykker. Jeg ønsket å få inn en jurist i stillinga, og ba innkjøpssjefen tre til side og gå over i en type rådgiverstilling. Han takket nei til tilbudet, sa Margrethe Hagerupsen.

Hun sa at hun hadde arbeidet i 47 år, og vært leder i 30 år, og det var første gangen hun hørte at det var en fryktkultur.

Heller ikke ordfører Geir-Inge Sivertsen eller Helen Marie Henriksen kjente seg igjen i den beskrivelsen.

– Jeg har aldri hørt noen påstander om fryktkultur, sa Sivertsen.

– Jeg opplevde daværende rådmann som engasjert og interessert i kommunens ve og vel. Hun la ned en enorm innsats for kommunen, sa Helen Marie Henriksen.