Nå skal de drøfte ulike veivalg for Finnsnes i Fest

Tirsdag 17. september har Finnsnes forum invitert medlemmer, kreditorer, Lenvik kommune og Senja 2020 til informasjonsmøte for årets Finnsnes i Fest.

2019: Omtrent 1.600 personer hadde betalt for billett for å høre Åge Aleksandersen og Sambandet lørdag under årets Finnsnes i Fest.   Foto: Stine Aarvik

nyheter

Det har lenge vært kjent at økonomien til festuka Finnsnes i Fest har vært utfordrende siden 2017. I både 2018 og 2019har de justert den økonomiske satsingen i tillegg til å i år ha endret konseptet til Barnebyfestivalen Finnsnes i Fest. Likevel har ikke grepene de siste årene gitt de ønskede resultater.

«For å snu dette rundt, kreves det en vilje og et ønske om å gjøre det blant Finnsnes Forum og Barnebyfestivalen Finnsnes i Fest sine interessenter. Det er flere alternative veivalg. I møtet vil det redegjøres for situasjonen til Finnsnes Forum og Barnebyfestivalen Finnsnes i Fest og ulike veivalg ønskes drøftet med dere som de viktigste interessentene», skriver de i innkallingen.

Budsjettet i 2018 ble justert ned med ca 1,2 millioner kroner og i år ble det justert ytterligere 1 – 1,2 millioner kroner.

Styreleder Morten Karoilus har også vært ute i Folkebladet og skissert et alternativ uten festene fredag lørdag under festivalen.