Ber bilistene smøre seg med tålmodighet

Forsinket med asfaltarbeid

Arbeidet med å legge ny asfalt på fylkesveistrekningene på Senja der stikkrenner er skiftet ut, er forsinket.

UBEHAGELIG: Bilistene på Nord-Senja er glad for at veiene blir utbedret, men de reagerer på at hele sommeren og høsten med skal gå før oppgravde veier blir belagt med ny asfalt. Dette bildet er fra fylkesvei 861 ved Grunnvåg mellom Gibostad og Lysnes.  Foto: Vidar Bjørkli

Det blir kjempebra til slutt, men det er for dårlig at det skal ta så lang tid før vi kommer dit.

Frode Tøllefsen
nyheter

– Vi er ganske mye forsinket. Opprinnelig hadde vi planer om å frese opp og legge ny asfalt på strekningene i juli, men entreprenøren har hatt havari på utstyret. Nå kan vi ikke si annet enn at strekningene vil bli asfaltert i løpet av høsten, før snøen kommer, sier byggeleder for asfalt i Statens vegvesen, Geir Johnsen.

Bilistene må dermed belage seg på å humpe over hullene i asfalten i enda noen uker. Folkebladet har i så måte hatt flere henvendelser fra veifarende, som er frustrert over at det skal ta så lang tid fra veiene graves opp, stikkrennene skiftes og til veiene lappes igjen.