Målselv med i nasjonal kjernegruppe

Målselv kommune er blitt invitert inn i den nasjonale kjernegruppa som skal jobbe med totalforsvarskonseptet.

NASJONAL: Rådmann i Målselv, Frode Skuggedal, er fornøyd med at Målselv er pekt ut til å representere region Nord i en kjernegruppe som skal arbeide med det nasjonale totalforsvaret.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etablerer en kjernegruppe som skal videreutvikle totalforsvaret regionalt og lokalt. Målselv skal representere Troms og Finnmark fylke.

I følge invitasjonen fra DSB skal kjernegruppa fungere som en pådriver og tilrettelegger for det regionale og lokale arbeidet i DSBs arbeid med totalforsvarsprogrammet. Gruppa skal også være en arena for koordinering, informasjonsdeling, drøfting og erfaringsdeling innenfor det regionale og lokale totalforsvarsarbeidet.