Om Havbruksskatteutvalget:

Vil ha mer oppdretts-penger til kommunene

Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) taler for at norske kystkommuner må få stabile inntekter når de legger til rette for oppdrettsnæringen.

PRODUKSJONSAVGIFT: Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo ønsker innføring av produksjonsavgift i oppdrettsnæringa. Hun taler for en omfordeling der kommunene får mer av statlige inntekter.   Foto: Morten Dokka

nyheter

– Vi har behov for å bruke mye penger på å legge til rette for slik næring. Da er det også naturlig at vi sitter igjen med noe av avkastningen, sier hun i en pressemelding.

Kan gå direkte til staten

I september 2018 nedsatte regjeringen Havbruksskatteutvalget, som skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i oppdrettsnæringen. Utvalget skal levere sitt forslag 1. november i år.