Nå skal det bestemmes hvem som skal sitte i lokalutvalgene i Senja kommune

I juli ble de åtte lokalutvalgene i nye Senja kommune presentert. På høstens folkemøter skal medlemmene av utvalgene velges.

LOKALUTVALG: Dag Rydmark (til venstre), prosjektleder Hogne Eidissen (i midten) og Jørn Aarsland (til høyre) gleder seg til å starte arbeidet med lokalutvalg i Senja kommune.   Foto: Privat

nyheter

Utvalgene skal – enkeltvis og samlet – jobbe for samfunnsutvikling i hele Senja kommune. Ordningen skal fremme en tettere dialog mellom innbyggerne og den politiske og administrative ledelsen i kommunen, samt bidra til økt samfunnsengasjement i hele kommunen.

Engasjement

Utvalgene skal bestå av fem til sju medlemmer. Det betyr at mellom 40 og 56 innbyggere i Senja kommune skal ta plass i de åtte utvalgene. Nå er det fastsatt datoer for når folkemøtene om lokalutvalgene skal finne sted (se oversikt).