Vil gjøre fiskeslam til en inntektskilde

Ved hjelp av ny teknologi kan oppdrettsnæringen snart tjene penger på fiskeavføring og fiskefòr som ikke havner i fiskens mage – og samtidig bli kvitt en miljøutfordring.

ÅPNER NYE INNTEKTSKILDER: En ny norsk metode for bærekraftig håndtering av fiskeslam åpner for nye inntektskilder til oppdrettsindustrien. Fra venstre: Erlend Haugsbø og Stig Amdam i Hyperthermics AS.   Foto: Cecilie Hatløy

«PROTEINFABRIKK»: I denne «proteinfabrikken» blir fiskeslam fra oppdrettsnæringen brutt ned av levende hypertermofile organismer, og omdannet til et proteinrikt pulver og grønn biogass - på under 24 timer. - Biogassen kan brukes til å drive fabrikken, forteller Erlend Haugsbø.  Foto: Cecilie Hatløy

nyheter

Det norske teknologiselskapet Hyperthermics forvandler marint slam til et proteinrikt pulver som kan selges som fôr-ingrediens, samtidig som det produseres miljøvennlig biogass.

Bærekraftig løsning

 – Vi så en mulighet til å snu kostnad til profitt for en hel næring – samtidig som vi bidrar til å løse en viktig miljøutfordring. Metoden kutter kostnader relatert til den landbaserte oppdrettsbransjens avfallshåndtering, og gir samtidig nye inntektsmuligheter for hele akvakulturnæringen, sier markedssjef Erlend Haugsbø, ifølge en pressemelding.

Framskynder gode løsninger

Han tror det kun er et spørsmål om tid før oppdrettsbransjen blir nødt til å samle og håndtere fiskeslammet fra merdene i sjø gjennom lukkede løsninger. Denne teknologien gir et godt insentiv for bransjen, og kan bidra til å fremskynde slike miljøvennlige og bærekraftige løsninger, heter det i pressmeldingen.   

– Vi er alene i verden om å gjøre fiskeslam om til både proteinmasse og biogass – på under ett døgn. Vi ser muligheten for at denne metoden også kan brukes på andre typer avfall, forteller Haugsbø.

Fra kostnad til inntekt

Teknologiselskapet fra Ulsteinvik på Sunnmøre har i lengre tid testet ut muligheten for å effektivisere biogassproduksjon av oppdrettsslam. Det var gjennom denne testingen de klarte å bearbeide avfallet til et proteinpulver, som kan selges til produksjon av ulike typer dyrefôr eller fôr til andre oppdrettsarter.

– Denne metoden vil gi en ny inntektskilde for en hel næring, samtidig som de blir kvitt en miljøutfordring. Fiskeslammet fra landbaserte oppdrettsanlegg utgjør i dag en kostnad for oppdretteren. Det må samles opp, avvannes eller tørkes og kjøres bort som avfall eller i beste fall som gjødsel. Ved å benytte den nye metoden utvinnes en proteinrik kilde til fôr på anlegget – samtidig som en tar ut energien i biomassen for å drive selve proteinfabrikken, forteller Haugsbø.

Unik bioteknologi

Med eget laboratorium i Regensburg i Tyskland jobbes det kontinuerlig med å teste nye typer avfall som det kan produseres fornybar energi av. Selskapet har en helt unik teknologi, der levende organismer brukes til å lage fornybar energi, hovedsaklig i form av miljøvennlig biogass.

– Proteinproduksjon åpner for helt nye markedsmuligheter for selskapet vårt. Vi jobber nå med å tilpasse og videreutvikle våre konsepter for oppdrettsnæringen med selvforsynt energi, ved å skreddersy små proteinfabrikker for hele verdens oppdrettere, avslutter Haugsbø.

Hyperthermics presenterer løsningen for markedet og kunder på Aqua Nor 2019 i Trondheim 20. – 23. august.