Bonde var mistenkt for å styre og stelle med dyr uten å ha lov til det — nå er han frikjent

Senja tingrett fant det ikke bevist at bonden fra Midt-Troms hadde overtrådt aktivitets- og stelleforbudet han ble ilagt i 2016.

Frikjent. Bonden fra Midt-Troms er frikjent for å ha brutt aktivitets- og stelleplikten.  Foto: NTB Scanpix

nyheter

I 2016 mistet bonden fra Midt-Troms retten til å eie, holde, erverve og stelle småfe og storfe i fem år. Dette på grunn av forholdene som ble avdekket i fjøset hans to år tidligere.

I mai i fjor mistenkte Mattilsynet at mannen brøt aktivitetsforbudet, og anmeldte han derfor til politiet. Bakgrunnen for Mattilsynets mistanke var at det var mannen som ledet an og som tilsynelatende satt med den praktiske kunnskapen om tilsyn og stell av dyrene da etaten førte et tilsyn på gården i fjor. Mattilsynet hadde også bitt seg merke i at dyr fra gården var sendt til slakt i hans navn, samt at de fant ut at det var mannen som