Trollvik skole knytter vennskapsbånd med flyktningebarn i Irak

6. klasse ved Trollvik skole har laget t-skjorter som de har sendt til flyktningebarna.

Tok initiativ. Tommy Myklebust, lærer ved Trollvik skole, foreslo at barna i 6. klasse skulle bli med på vennskaps-prosjektet “Let’s be friends”.   Foto: Birger Caspersen

Personlig preg. Barna i 6. klasse, ved Trollvik skole, har laget t-skjorter som skal representere sine personlighetstrekk og interesser.  Foto: Privat

nyheter

Skolebarna har nylig sendt påmalte t-skjorter til barn i flyktningeleir i Erbil, Irak. Denne gesten er en del av vennskaps-prosjektet “Let’s be friends”.

– Alle barna i klassen har blitt satt i kontakt med hvert sitt barn i Irak. Formålet med prosjektet er å skape vennskap på tvers av landegrenser, og bryte ned fordommer mot andre kulturer, informerer Tommy Myklebust, lærer til barna.

Besøkte Irak

Myklebust har tidligere vært daglig leder ved “Frivillighetssentralen” på Finnsnes, og kom da i kontakt med prosjektlederen for “Let’s be friends” i Irak.

– Jeg var i Irak i tre måneder i fjor. Der fikk jeg et nærmere innblikk i situasjonen og kulturen, forteller han.

Nå har også elevene hans fått mer kunnskap om flyktningebarnas situasjon, og hvor dramatisk dette kan være, ifølge Myklebust.

– Ungene er veldig åpne og nysgjerrige om situasjonen i Irak. De lurer på hvordan det er å være flyktning, og hvordan det er å oppholde seg i flyktningeleir.

– Kreativt og spennende

Myklebust forteller at barna synes det var kreativt og spennende å lage t-skjorter til flyktningebarna.

– T-skjortene skal formidle hvordan barna er som personer, blant annet interesser og personlighetstrekk, med farger og følelser involvert.

– Noen av guttene har til og med inkludert spillet «Fortnite» på t-skjortene, humrer han.

Får svar i august

T-skjortene er nå sendt til Irak. Klassen avventer spent på svar.

– Vi regner med å få tilsendt t-skjorter fra barna i Irak, først i august. Det har vært en “sløv” tid for dem nå, med ramadan og veldig høye temperaturer.

Myklebust forteller at de har en kontinuerlig kontakt med barna i Irak gjennom sosiale medier, skype-samtaler, og mail. Han håper at vennskapet mellom barna vil vare.

– Jeg håper jo på at dette vil fortsette lenge, og at de vil ha kontakt med hverandre. Det er opp til oss og til dem, hva vi ønsker å gjøre videre.