Ung mann trykket svært hardt på gassen — dømt til 24 dager fengsel

Politiets laser viste at lenvikmannen kjørte i 157 kilometer i timen i en 80-sone i Sørreisa.

Vill fart: Den unge lenvikværingen var alt annet enn varsom da han kjørte i Sørreisa i mai i år.   Foto: Rune René Kristiansen

nyheter

Råkjøringa fant sted sent på kvelden ei maihelg i år. Da saken gikk for Senja tingrett nylig, avga den unge mannen en uforbeholden tilståelse. Med bakgrunn i tilståelsen, politiets anmeldelse, den unge mannens politiforklaring og laserloggen fant Senja tingrett han skyldig i fartsovertredelsen. Retten konstaterte også at overtredelsen var forsettlig.

Fra påtalemyndigheten var det foreslått at straffen burde settes til 24 dager fengsel. Dette er et straffenivå tingretten sier seg enige i. I dommen vises det rettspraksis som tilsier at det bør benyttes samfunnsstraff ved hastigheter målt til mellom 130 og 135 kilometer i timen i en 80-sone.