Nye ledere ansatt i Senja kommune

Rådmann i Sørreisa Ann-Kristin Trondsen og prosjektmedarbeider Ann-Heidi Smith-Meyer blir en del av Senja kommunes ledelse.

SEKTORLEDER: Rådmann i Sørreisa Ann Kristin Trondsen har takket ja til jobben som sektorleder skole i Senja kommune.  Foto: Vidar Bjørkli

ANSATT: Prosjektmedarbeider Ann-Heidi Smith-Mey i Senja2020 er ansatt som sektorleder for barne- og familietjenesten i Senja kommune.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Det er gjennomført eksterne utlysninger under kommunalområdet for oppvekst og kultur, og etter ansettelsesprosesser er to personer ble tilbudt de ledige stillingene. Det opplyser Senja2020 i en pressemelding.

Kompetanse

Ann-Kristin Trondsen har nå takket ja til stillingen som sektorleder skole, og Ann-Heidi Smith-Meyer blir tilsatt som sektorleder for barne- og familietjenesten.

Begge stillingene er direkte underlagt kommunalsjef Rune Hoholm, som er meget godt fornøyd med ansettelsen av de to sektorlederne.

– Både Ann-Kristin og Ann-Heidi innehar en kompetanse som vil være nyttig for Senja kommune, sier Hoholm i pressemeldingen.

Kjente fjes

På hver sine måter burde de to tilsatte være kjent for de fleste. Ann-Kristin Trondsen har siden 2013 vært rådmann i Sørreisa. Hun har jobbet i Sørreisa kommune siden 2007, og har hatt stillinger både som rådgiver og kommunalsjef. Trondsen tiltrer sin stilling som sektorleder skole 1. oktober, og vil da få overordnet ansvar for alle skoler i Senja kommune.

Ann-Heidi Smith-Meyer har siden i februar 2018 vært prosjektmedarbeider i Senja2020. Før dette har hun lang fartstid innenfor fagområdet, sist som avdelingsleder for Aleris ungplan og BOI, region Nord. Før dette har hun jobbet som sosial- og barnevernskurator i flere kommuner, deriblant Harstad og Målselv. Smith-Meyer starter i som sektorleder for barne- og familietjenesten 1. september. Stillingen er organisatorisk overordnet barnevernstjenesten, PTT, helsestasjon og skolehelsetjenesten.