Energikonferanse på Finnsnes

– Rimelig godt fornøyde med antallet påmeldte

"Nye energiframtider for Senja?" er den spørrende tittelen på energikonferansen som går av stabelen i Kunnskapsparken på Finnsnes 27. mai.

Energikonferanse. Det er Universitetet i Tromsø ved sitt Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) som sammen med Troms Kraft Nett og Senja 2020 inviterer til energikonferansen i Kunnskapsparken 27. mai.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

nyheter

Det er Universitetet i Tromsø ved sitt Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC) som sammen med Troms Kraft Nett og Senja 2020 inviterer til energikonferansen. Hensikten med arrangementet er å sette søkelyset på en fornybar og bærekraftig energiframtid, og det ved å dele kunnskap og ideer, samt utforske de felles mulighetene for samarbeid og innovasjon.

Ronald Hardersen, prosjektleder for ARC, opplyser at rundt 40 har meldt seg på energikonferansen.

– Det er vi rimelig godt fornøyde med, sier han til Folkebladet.

Behovet og mulighetene

En av de første sesjonene under konferansen omtales i programmet som "Framtidas energilandskap på Senja". I den anledning er blant andre Anita Foshaug fra Troms Kraft Nett bidragsyter. Hun leder det pågående prosjektet "Smart infrastruktur på Senja". Alf Rørbakk, rådmann i Tranøy kommune og kommende kommunalsjef for samfunnsutvikling i Senja kommune, tar for seg utviklingen fremover der det skal ses på behovet og mulighetene for energiløsninger.

Universitetet i Tromsøs enhet «Arctic Center for Sustainable Energy» er igang med å kartlegge ressurser for fornybar energi i sitt område, og for øyeblikket er søkelyset rettet imot blant annet Senja. Nærmere bestemt er enheten igang med å kartlegge potensialet for solenergiproduksjon her.

 

Paneldebatt

Før konferansen avsluttes med en paneldiskusjon, vil det bli en sesjon med temaet "Energiplanlegging og utvikling av smarte bygder". Her bidrar flere, blant andre Troms Kraft nett-direktør Erling Dalberg og kommunikasjons- og markedssjef Siri Sund i Lofotkraft. I paneldebatten, som har fått tittel "veien videre", stiller lederen for ungdområdet i Lenvik, lederen av fellesnemnda for Senja kommune, Jan Fredrik Jenssen, Dan Björk fra Visit Senja, sekretariatsleder Randi Lervik fra Lofotrådet og Matteo Chiesa, professor og leder for ARC.

"Vi ønsker å drøfte mulighetene for samarbeid mellom universitetet, kommuner og lokale aktører innenfor energiområdet. Det finnes muligheter for finansiering av slike samarbeid, blant annet i Forskningsrådet, og vi gir eksempler på hvordan kommuner samarbeider med forskningsinstitusjoner for å styrke sin egen virksomhet. Under konferansen blir det en paneldiskusjon om videre samarbeid", heter det i beskrivelsen av konferansen.