Vil gi skolen nesten en million kroner til utstyr

Senja videregående skole avdeling Gibostad kan få 950.000 kroner til nytt utstyr under fylkestinget i juni.

Utstyr. Senja videregående skole, avdeling Gibostad kan få 950.000 kroner til utstyr fra Fylkestinget i Troms når budsjettoppfølginga skal til behandling i juni.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Det er etter oppdrag fra fylkestinget at fylkesrådet i Troms i egen sak vurdert investeringsbehovet for gårdsdriften ved Senja videregående skole, avdeling Gibostad. Det er synliggjort et behov på mellom 20 og 30 millioner kroner til skolegårdsbruket. Det er er innstilt 950.000 kroner til utstyr på Gibostad i budsjettoppfølginga.

– Gibostad har styrket sin posisjon som naturbruksskole etter at den flere ganger har vært nedleggingstruet, senest i 2013. Men det er behov for renovering, nytt utstyr og nytt beiteland. Det er ekstra dyrt å drive et gårdsbruk med produksjon samtidig som det skal tilrettelegges for og drives opplæring, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V) til Folkebladet.

Når opplæringstilbudet innen naturbruk for nye Troms og Finnmark fylkeskommune er fastsatt, vil det gjøres en nærmere vurdering av nødvendige tiltak for å videreutvikle gårdsdriften.

- Skolen har fylkets eneste grønne tilbud, og det er viktig for landbruksnæringa at vi kan gi både gode arbeidsforhold og god utdanning. Det vil være motiverende og rekrutterende, sier fylkesråd for plan og økonomi, Ane-Marthe Sani (KrF).