Får ikke tilskudd — gjennomfører aktivitetsuke for egen regning

Lenvik kommune får ikke tilskudd til gjennomføring av aktivitetsuka. Det betyr likevel ikke at det ikke blir noe av arrangementet.

Arrangerer. SLT-Koordinator, Tore Coldvin forteller at Lenvik kommune vil selvfinansiere årets aktivitetsuke, eller Action-uke som de også kaller den.  Foto: Stian André Lund

nyheter

Det er gjennom nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier som Lenvik kommune søkte om tilskudd fra. En tilskuddsordning som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har. De fordeler i 2019 like i underkant av 302 millioner kroner, og i år kom det inn 1411 søknader. Når kommunen søkte om tilskudd til aktivitetsuka, et tilbud til alle barn mellom 12-16 år, fikk de avslag på bakgrunn av at søknaden var for mangelfull.

– Dere ble bedt om å gi en mer konkret beskrivelse av aktivitet og omfang i rapport og eventuelle fremtidige søknader. For en aktivitetsuke kunne det for eksempel vært opplysende med et planlagt dagsprogram med varighet for de ulike aktivitetene osv. Vi kan ikke se at dere har gitt en mer utfyllende aktivitetsbeskrivelse i søknaden, og avslår derfor søknaden, skriver Bufdir til kommunen.