– Forfallet på fylkesveiene er enormt, og det øker år for år

Norges Automobil forbund (NAF) mener at standarden på mange veier rundt omkring i Norge altfor dårlig.

TILTAK: NAF krever i en resolusjon fra sitt landsmøte tiltak for å sikre bedre fylkesveier og tryggere skoleveier. Her fra fylkesvei 229 mellom Kvannåsen og Slettemoen nå i vår.  

nyheter

I en resolusjon fra organisasjonens landsmøte, tar NAF til ordet for at noe må gjøres med mange veier landet rundt.

– Heldigvis har antall alvorlige ulykker i Norge gått ned gjennom mange år, men vi er fortsatt langt unna visjonen om at ingen skal omkomme eller bli alvorlig skadet i trafikken, skriver NAF i resolusjonen som de har sendt ut som en pressemelding.

Vil ha felles krafttak

NAF påpeker at flere av deres medlemmer er engesjert for å få tryggere veier.

– Det er derfor behov for et felles krafttak for trafikksikkerhet. En viktig del av dette er å forbedre tilstanden på fylkesveiene. For selv om vedlikeholdsetterslepet på riksveiene har blitt redusert de siste årene, er forfallet på fylkesveiene enormt, og det øker år for år.

Etterslepet på fylkesveier er noe Folkebladet har omtalt ved flere tilfeller, og senest denne uken ble både vegvesenet, fylkesråd Prestbakmo og Mesta anmeldt for tilstanden på fylkesveien i Reinøya utenfor Tromsø.


Elendig vei satte stopper for ambulanse – anmelder fylkesråden, vegvesenet og Mesta

Da moren til Roger Sørensen (58) falt om med mulig hjerneblødning, var fylkesveien så dårlig at ambulansen ikke kunne frakte henne til UNN.

 

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo har også påpekt i et leserinnlegg at fylkesveiene bare vil bli verre.


 

– Risikoen for alvorlig ulykke på fylkesveiene er i dag større enn på riksveiene. Det er behov for mellom 60 og 70 milliarder kroner for å løfte standarden og trygge fylkesveiene, anslår NAF.

Kartlegge behov

NAF påpeker også i resolusjonen at noe må gjøres med mange skoleveier rundt om i landet.

– Det må samarbeides bedre på tvers av forvaltningsnivåer og mellom skole, vegvesen og kommune slik at skoleveiene blir bedre tilrettelagt for de yngste.

Organisasjonen, som ifølge pressemeldingen har nærmere en halv million medlemmer, tar nå til ordet for at noe må skje slik at fylkesveiene utbedres.

– Fylkeskommunene og de nye regionene må nå kartlegge behovene i sitt område. For behovet er stort og må synliggjøres i arbeidet med ny NTP (Nasjonal transportplan). Barnas transportplan må også følges opp med konkrete svar på hvordan de yngste trafikantene skal sikres trygge hverdagsreiser, påpeker NAF i resolusjonen.

– Det er helt håpløst at en fylkesvei kan få være så dårlig som dette, sier bonde og varaordførerkandidat Erling Bratsberg i Dyrøy. Nå krever han og bygdefolk handling.