Får tilskudd fra viltfondet

Senja ettersøksring får tilskudd fra viltfondet for gjennomført arbeidsvarsingskurs.

ELG: Ettersøksringen bistår blant annet med å sette opp skilt og hjelper til når elg er påkjørt.  

nyheter

Det opplyses på Tranøy kommune sine nettsider. Det var i møte for utvalg for plan, næring og drift i starten av april at søknaden ble innvilget.

Det er et tilskudd på 24.509 kroner fra kommunens viltfond som har gått til deltakelse på arbeidsvarslingskurs og dekke av reiseutgifter i forbindelse med kurset.

Vedtaket er hjemlet i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort og retningslinjer for bruk av Tranøy kommunes viltfond. Videre begrunnes vedtaket med at kurset er obligatorisk for å kunne gjennomføre arbeid ved og langs vei som er høyest aktuelt i forbindelse med ettersøk av vilt og skilthåndtering.