Nytt forslag om hyttekjøring:

Sandra prøver seg nok en gang

Sandra Borch (Sp) gir seg ikke. Tirsdag fremmet hun et nytt representantforslag i Stortinget om forskriftsendring for å kjøre snøskuter til hytta.

Nytt forslag: Sandra Borch med støtte fra resten av Senterpartiet fremmer et nytt forslag om forskriftsendringer for å kjøre snøskuter til hytter.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Forslaget som også Heidi Greni, Ole Andre Myrvold og Willfred Nordlund stiller seg bak går ut på å gi kommunene mulighet til å utøve skjønn når det gjelder oppmåling av grensen på 2,5 kilometer. Forslagsstillerne vil at faktisk kjørelengde og topografi skal veie tyngre enn avstanden i på 2,5 kilometer målt i luftlinja. I forrige sesjon fremmet hun tilsvarende forslag uten å få flertall. Men siden det var nært et gjennomslag prøver hun igjen.

Oppfordrer lokale politikere

Målet for Sp er å få en stortingsbehandling av saken i juni og få på plass endringene i 2020.