Sykdomsrammede Felix (1) er helt avhengig av lokal ambulanseberedskap

– Tvinges til å flytte om stasjonen legges ned

Ambulansestasjonen på Stonglandseidet er truet av nedleggelse. Om det skjer må ett år gamle Felix og familien flytte, sier faren.

BEREDSKAP: Ett år gamle Felix Hofsøy er rammet av Charge Syndrom, en sykdom som rammer hjertet, øyne og ører. Han er derfor avhengig av å ha ambulanseberedskap i nærheten. Legges stasjonen på Stonglandseidet ned må de flytte, sier faren Kim Hofsøy. Her hilser Felix på Sandra Borch og Trygve Slagsvold Vedum.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

nyheter

Både ambulansestasjonen på Stonglandseidet og i Gryllefjord trues av nedleggelse. For ett år gamle Felix Hofsøy er det dårlige nyheter. Gutten har Charge Syndrom som rammer hjertet, øyne og ører. Gutten er nesten blind, han er døv på ett øre og har skjev rygg. Han har flere ganger hatt behov for ambulanse og en nedleggelse vil derfor være kritisk. Da vil det plutselig bli flere mil til nærmeste stasjon og responstiden langt større. Forslaget som eksisterer fra UNN innebærer å samle de to stasjonene og ha èn stasjon på Svanelvmoen.

– Vi blør ikke saktere på landet

Faren til Felix, Kim Hofsøy, sier de må flytte om stasjonen like i nærheten på Stonglandseidet legges ned.