Slik vil de «gjemme» fylkets TK-aksjer før sammenslåingen

Et flertall i fylkestinget støtter fylkesrådets modell for hvordan verdiene i Troms Kraft skal håndteres etter fylkessammenslåingen.

BAKERSTE BENK: Ordfører Kristin Røymo og gruppelederen i Arbeiderpartiet, Jarle Heitmann, fulgte debatten om TK-aksjene fra bakerste benk i fylkestinget.   Foto: Christer Pedersen

nyheter

Forslaget går ut på at fylkeskommunens aksjer i TK, som utgjør 60 prosent, overføres til et holdingselskap som skal forvalte interessene til kommunene i Troms.

Tanken er at det nye fylket Troms og Finnmark skal eie 65 prosent av aksjene i holdingselskapet, og resten skal deles ut til de såkalte primærkommunene i dagens Troms fylke.