– Vi er utrolig glad og fornøyd

Etter mange års jobbing kan skuterfolket endelig slippe jubelen løs. Nå er endelig den første skuterløypa i Lenvik vedtatt.

REKREASJONSKJØRING: Nå trenger ikke folk i Midt-Troms å kjøre så langt før man kan sette seg på skuteren lenger. Foto: Linda Juanette Lande 

nyheter

Skuterløypa er på litt i underkant av 3,5 mil, og består av fem sammenkoblede løyper; èn fra Tennskjær til Langvatnet, èn fra Tennskjær til Heia, og de tre øvrige er tilknytningsløyper til Grønjord, Kårvik, og Rokstad.

Etter en lang politisk behandling av saken vedtok kommunestyret i Lenvik de kommunale forskriftene for snøskuterløyper, hvor den nye løypa er fastsatt, i kommunestyret forrige uke.