Konflikt påvirker ikke framdrift

Arbeidet med å sprenge ut silica-deponiet i Finnfjord går ufortrødent videre, tross konflikten som har oppstått mellom TP Maskin og Lenvik kommune.

DEPoni: TP Maskin har jobben med å sprenge ut deponi for 120.000 kubikkmeter silicastøv i Finnfjord. Kontrakten er på 37 millioner kroner.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

TP Maskin har inngitt avviksmelding til kommunen fordi firmaet mener grunnforholdene ikke er slik de var beskrevet i anbudsdokumentene. Firmaet krever kompensasjon for lengre tidsbruk og økte kostnader.

– Vi har ikke kommet til enighet med entreprenøren på dette punktet, men dette påvirker ikke framdrifta med prosjektet, sier rådmann Bjørn Fredriksen. Deponiet skal være ferdig i løpet av våren.