Uttak av jerv på Lenvikhalvøya

– Ser på hele greia som et narrespill

Tillatelsen til å felle jerven på Lenvikhalvøya har vist seg å være null verdt. Nå tar flere til orde for en forskriftsendring.

Skadefelling. Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse for å få tatt ut jerven på Lenvikhalvøya. Enn så lenge lever jerven i beste velgående.   Foto: Yngve Paulsen

nyheter

Fylkesmannen i Troms ga tidligere i januar en skadefellingstillatelse med en ukes varighet for å få tatt ut jerven som herjer på Lenvikhalvøya. Jerven lever likevel i beste velgående, og det fordi Midt-Troms interkommunale skadefellingslag rett og slett ikke har hatt en sjanse til å komme seg innpå skadedyret. Laget er nemlig avhengige av snøskutere for å få det til, og selv med en skuterdispensasjon fra Lenvik kommune har de vært nødt til å la skuterne stå.

Skadefellingslaget ser det nemlig som en umulig oppgave å skulle innhente tillatelse fra alle grunneierne på Lenvikhalvøya, mer enn tusen stykker, slik som det kreves i forbindelse med skuterdispensasjoner.