Sørreisa kan komme til å "slå opp" med Senja kommune

I forbindelse med etableringa av Senja kommune er en rekke avtaler om interkommunalt samarbeid sagt opp. I den anledning kan det bli aktuelt for Sørreisa kommune å finne nye samarbeidspartnere.

Samarbeid. Sørreisa kommune skal ha avklart spørsmålet om interkommunale samarbeid innen sommeren 2019.   Foto: Rune Ottarsen

nyheter

Det er seks funksjoner og tjenester som det per i dag ikke er klarlagt hvordan skal organiseres for Sørreisa sin del fra 2020. Disse er Løkta (kompetanseutvikling og utviklingsarbeid innen helsesektoren), kompetanseutvikling og utviklingsarbeid innen skole- og barnehagesektoren, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), kommuneoverlege, legevakt og Diabetes team, kreftpoliklinikk og intermediær avdeling.

For Sørreisa kommune løses alle disse, foruten kompetanseutvikling og utviklingsarbeid innen skole og barnehage, i dag gjennom interkommunale samarbeid og vertskommunesamarbeid der Lenvik er vertskommune.

Må inngå nye avtaler

Ettersom kommunene Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken skal slås sammen til Senja kommune 1. januar 2020 er alle inngåtte avtaler om interkommunalt samarbeid sagt opp. I den anledning må Sørreisa kommune inngå nye avtaler, noe rådmann Ann Kristin Trondsen vil orientere formannskapet om 24. januar. I et saksframlegg, som er lagt fram i forkant av møtet, påpeker Trondsen at det ut fra kommunens geografiske beliggenhet kan være aktuelt å vurdere et slikt samarbeid i flere retninger.

"Rådmannen vil likevel hevde at det vil være en klar fordel å samle flest mulig slike samarbeider i en og samme retning.", heter det i saksframlegget.

Anstrengt. Rådmann Ann Kristin Trondsen påpeker i et sksframlegg at Sørreisa kommune står foran en periode med anstrengt økonomi.   Foto: Vidar Bjørkli

Sommeren 2019

Fellesnemda for Senja kommune har nylig vedtatt at de kan inngå vertskommunesamarbeider for en rekke tjenester som Sørreisa kommune per i dag har samarbeid om. Rådmannen har derfor etterspurt beregning av kostnader ved inngåelse av vertskommunesamarbeid med Senja kommune på de nevnte tjenesteområdene. For det er ikke gitt at videre samarbeid skal fortsette i samme retning som tidligere.

"Sørreisa kommune står foran en periode med anstrengt økonomi, slik at rådmannen vil undersøke også andre samarbeidsalternativer enn vertskommunesamarbeid med Senja kommune for å gi innbyggerne nevnte tjenester. Dette slik at også økonomiske forhold kan sammenlignes. Det vil da være aktuelt å henvende seg til Bardu, Dyrøy og Målselv og til Astafjordsamarbeidet.", skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Det tas sikte på at spørsmålet om interkommunale samarbeid skal være ferdig politisk behandlet innen sommeren 2019.