Sørg for at kulda ikke tømmer lommeboka

De siste ti årene har forsikringsbransken utbetalt nær 3,5 milliarder kroner i erstatning for skader knyttet til frost.

SKADER: Selv små lekkasjer kan føre til omfattende skader viser Tryg forsikring til. I 2018 ble det registrert nesten 6.000 frostskader.  

VARME: Registrerte forstskader i 2018 beløper seg til over 300 millioner kroner.  

nyheter

Vinter og kulde kan føre til dyre reparasjoner dersom man ikke passer på. De ti siste årene har forsikringsbransjen utbetalt nær 3,5

milliarder kroner i erstatning for skader knyttet til frost, viser tall fra Finans Norge og Tryg Forsikring.

– I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt. I snitt koster en frostskade i en privatbolig nærmere 70.000 kroner å utbedre, sier Espen Opedal, sjef i

Tryg Forsikring, i en pressemelding.

6000 frostskader

I pressemeldingen vises det til at mange av frostskadene skyldes at boligen ikke er tilstrekkelig oppvarmet eller at man lar vinduer være åpne i nærheten av vannrør som ikke er isolert.

– Uansett årsak kan frostskadene bli betydelige. Foreløpige beregninger for 2018 viser at det ble registrert nær 6.000 frostskader til en verdi av over 300 millioner kroner, påpekes det.

– Vi ser en kraftig økning i antall frostskader i fjor sammenlignet med 2017, vi snakker flere hundre prosent. Det er spesielt når minusgradene blir liggende i lange perioder at de verste frostskadene oppstår, sier Opedal.

Han er klar på at en liten vannlekkasje kan få store konsekvenser dersom det ikke blir tatt hånd om umiddelbart.

Krav til oppvarming

Det stilles i dag krav til at boliger skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader, og slurver man med dette og får vann- og frostskader kan man få avkortet et eventuelt erstatningsoppgjør, vises det til i pressemeldinga.

– For hytteeiere er det et absolutt krav om at vannet skal være avstengt når hytta står ubebodd, påpekes det.

– Det er ikke uvanlig med strømbrudd om vinteren, og i noen tilfeller kan disse vare i flere dager. Er man borte fra boligen i kuldeperioden bør man

stenge av vannet før man drar og sørge for at det er litt lugn varme i huset, det kan spare deg for ubehagelige vannskader, sier Opedal.

Antall vann- og frostskader varierer fra år til år og har sammenheng med hvor kald vinteren er, og hvor lenge kuldegradene regjerer. Tallene for 2018

viser at det var flest frostskader i mars. Flest frostskader, over 1.000, oppstod i hus som var over 50 år gamle.

Slik unngår du frostskader:

  • Sjekk kjellervinduer og ventiler. Luft kort og effektivt fremfor å sette vinduer på gløtt.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
  • Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom, også når du ikke er hjemme.
  • Har du rør i krypkjeller eller på kaldloft? Forhør deg med rørlegger om isolerings- og oppvarmingsløsninger.
  • Steng hovedkranen, åpne f.eks. kjøkkenkranen og tøm rørene for vann dersom du skal reise bort i lengre perioder.
  • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan føre til at lukt fra avløpsrøret siver inn i huset).