Videregående opplæring:

Kjemiprosess — faget ingen velger, men mange vil ha

Samtidig som ingen elever søker, roper næringslivet i Midt-Troms etter denne kompetansen. Derfor setter Sjøvegan videregående skole opp igjen kjemiprosessfaget.

ønsket kompetanse: Opprettsnæringa er en av flere næringer i Troms som etterspør lærlinger fra kjemiprosessfaget. Derfor blir faget søkbart til tross for at ingen søkte i fjor. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

nyheter

I fjor ble kjemiprosess ikke igangsatt fordi ingen elever søkte på tilbudet. Normalt ville utdanningen blitt strøket av listene, men siden næringslivet er klar på at de har et stort behov for kompetansen er det søkbart også i år.

Garantert lærlingplass

Folkebladet har tidligere hatt fokus på behovet ved Salangsfisk AS. Men også andre næringsaktører har disse elevene på ønskelista i sin bedrift. Det kan nevnes smelteverket Finnfjord AS, Senja Avfall, Ewos i Balsfjord og flere aktører i oppdrettsnæringa i Troms. Rektor Kjell Arne Giske forteller at skolen møtte 10–12 bedrifter før jul som hadde en klar tale.