Ønsker å tiltrekke seg oppdrettsaktører

Dyrøy kommune ønsker å dra mer veksler på oppdrettsaktiviteten i Solbergfjorden. Nå skal industriområdet på Espenes uvides med i første omgang 5.300 kvadratmeter.

ESPENESBOGEN: Dyrøy kommune ser på sikt for seg å utvide industriområdet på Espenesbogen til totalt 94,6 dekar — eller nesten 100.000 kvadratmeter. Kommunen ønsker å legge til rette for å etablere en servicebase for oppdrettsnæringa i regionen.  Foto: Privat

nyheter

Utvidelsen er trinn én i arbeidet med på sikt å etablere en mulig servicebase for havbruksnæringa i regionen. Flere oppdrettsaktører driver i Solbergfjorden, men Dyrøy kommune høster liten effekt av dette fordi aktørene har sine virksomheter på land i andre kommuner. Hensikten med en servicebase er å tiltrekke seg oppdrettsaktører.

Også fiskere er med i målgruppen for utvidelsen.