Funn av skadedyr på barneskole

Lenvik kommune iversetter tiltak etter det er funnet tilfeller av skadedyret skjeggkre ved Finnsnes barneskole.

FIBA: Det er ved Finnsnes barneskole det er funnet skadedyret skjeggkre.  Foto: Vidar Bjørkli

Dette er skjeggkre:

Informasjonen er hentet fra Folkehelseinstituttets nettsider.

  • Man finner dem oftest i nyere bygninger. De ligner sølvkre, men er noe større, mer hårete og har lengre haletråder.
  • Skjeggkre kan virke sjenerende, men gjør ellers lite skade i boliger.
  • I Norge lever skjeggkreene kun innendørs og man kan møte dem hele året. De er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra moderne leiligheter.
  • De er altetende, og selv små mengder brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer vil være tilstrekkelig til å holde liv i en bestand.
  • Etter kjønnsmodning kan de voksne leve lenge, og de legger rundt 50 egg pr år. Skjeggkre er nattaktive og oppdages derfor ofte når man skrur på lyset om natten.
  • De trives best ved høy fuktighet, men sammenlignet med sølvkreet klarer de seg også bra i tørrere miljøer. De finnes derfor også i rom uten innlagt vann, sluk og avløp
  • Det finnes flere måter å bekjempe skadedyret på. Gode renholdsrutiner, grundig støvsuging, limfeller, forgiftet åte, sprøytemidler (Må vurderes fra sted til sted) og varme og kuldebehandling
nyheter

Det informerer kommunen selv om på sine nettsider.

– Høsten 2018 har det vært en økende konsentrasjon av skadedyret sølvkre ved Finnsnes barneskole. I desember ble det også påvist skjeggkre ved skolen. Lenvik kommune setter i verk nødvendige tiltak for å redusere forekomsten, opplyser rektor Espen Hay ved Finnsnes barneskole i ei pressemelding tirsdag.

Kartlegger

Videre informerer de at kommunen har igangsatt kartleggingsarbeid for å få en oversikt over forekomst av skadedyret på alle kommunale bygg. 

– Når kartleggingsarbeidet er fullført, vil det bli satt i gang tiltak for bekjempelse av disse insektene. Ved Finnsnes barneskole benyttes eksternt skadedyrfirma, i tillegg til egne tiltak, skriver kommunen.

Foruten direkte tiltak ved Finnsnes barneskole, vil det også gjøres undersøkelser og kartlegging ved andre kommunale bygninger, fortrinnsvis skoler og barnehager, for å forebygge og eventuelt tidlig oppdage forekomst av skadedyr.

Umulig å utrydde

Mandag var et eksternt skadedyrfirma på befaring på bygget. De fant mye sølvkre, men også skjeggkre.

– Siden det i dag ikke er kjente metoder eller midler for å utrydde skjeggkre med et hundre prosent resultat, vil målet være å redusere bestanden ned til hva som er et akseptabelt nivå og holde bestanden nede, skriver kommunen.

I løpet av året har kommunens byggforvaltning har tettet sprekker og hull der sølvkre kan skjule seg. Det er også satt ut 300 feller rundt om i bygget bare siden i april. Det skal også byttes ut skap i noen klasserom for å lette renholdet, og det er iverksatt tømming av lagre og kjeller.

SKJEGGKRE: Skjeggkre finnes ikke i naturen i Norge, og er avhengig av mennesker for å spre seg fra bygg til bygg.  Foto: Mycoteam

 

Sjekk

Kommunen ber personer være oppmerksomme på ting som har stått over natten i bygget.

– Ting som har stått over natt i bygg med skjeggkre bør sjekkes før de tas med hjem. Skjeggkre er flinke til å spre seg i bygninger. De kan klemme seg gjennom ørsmå åpninger i rørgjennomføringer, luftekanaler og kabelganger. Det er sannsynlig at skjeggkre kan spre seg mellom leiligheter, skriver kommunen og henviser til Folkehelseinstitutt sine nettsider for mer informasjon om bekjempelse av skadedyret