Til høsten starter endelig utbyggingen av gang- og sykkelvei

Nå er det endelig vedtatt. Neste høst starter utbyggingen av den etterlengtede gang- og sykkelstien fra Silsand til Islandsbotn.

ETTERLENGTET: Gang- og sykkelsti har vært etterlengtet langs Laukhellaveien i mange år. Nå er det endelig bestemt at utbyggingen starter høsten 2019.   Foto: Kristian Rothli

nyheter

Gang- og sykkelsti langs Laukhellaveien, på fylkesvei 86 fra Silsand til Islandsbotn, har vært høyst ønsket av befolkningen i mange år.

Omdiskutert

Den har vært omdiskutert i lang tid både med tanke på oppstart av selve utbyggingen og hvor mye penger som skal budsjetteres til prosjektet, men i 2016 kom endelig Statens vegvesen i gang med planleggingsprosjektet. Gang- og sykkelvegen er i all hovedsak planlagt fra Best-stasjonen og frem til krysset i Islandsbotn, og på nordsiden av fylkesveien med planskilt kryssing av fylkesvei i Islandsbotn.