Kan ta grep for å slippe krevende gravtining

Når telen står som djupest går det dagesvis for å tine en gravplass ved Tennskjær kirkegård. Det kan det nå komme en løsning på.

Kirkegård. Tennskjær kirkegård kan få strømtilførsel dersom formannskapet i Lenvik gir tommel opp til det.   Foto: Tore Meek / NTB scanpix

nyheter

Kirkegården er ikke tilknytta strømnettet. Derfor er det i dag — når det er tele i bakken — nødvendig å ta i bruk aggregater for å tine en gravplass. Det medfører en forholdsvis stor ressursbruk ettersom tininga pågår over flere dager, samt at det må føres jevnlig tilsyn og kontroll/etterfylling av drivstoff av personell.

Nå har det imidlertid dukket opp en mulighet for å få kirkegården på Tennskjær tilknytta strømnettet. Nærmere bestemt er det en grunneier på Tennskjær som har henvendt seg til både kirkevergen og ordføreren i Lenvik, for å lufte muligheten om et samarbeid for å få etablert strøm til gravlunden og et par fritidshus i nærheten.

110.000 kroner

18. desember legges forslaget på bordet til formannskapet i Lenvik. I dokumentene, som legges fram i saken, opplyses det at et totalt anleggsbidrag er estimert til å bli rundt 450.000 kroner.

"Hvis det gjøres en bestilling i 2018 kan det påregenes et fradrag på 40.000 kroner per abonnent. Det betyr at for gravlunden vil utgiftene for fremføring av strøm komme på rundt 110.000 kroner. I tillegg må det påregnes installasjonsutgifter for belysning og kontaktpunkter.", heter det i saksframlegget.

Hasteparagraf

Rådmannen vurderer initiativet som godt, og som en fin mulighet til å få kirkegården på Tennskjær tilknytta strømnettet.

"Det er ikke verken praktisk eller miljømessig ønskelig å drifte et dieselaggregat i dagesvis for å tine en gravplass når det er nødvendig. Det er også en ulempe at det ikke finnes en fast belysning i for eksempel adkomstområdet.", skriver teknisk sjef Geir Fredriksen på vegne av rådmannen.

Rådmannens anbefaling er å inngå et samarbeid med grunneieren på Tennskjær, og at det bevilges 200.000 kroner til en kommunal andel av anleggsbidraget, samt nødvendig installasjon av belysning og strømtilganger.

Det anbefales også at vedtaket fattes i henhold til kommunelovens paragraf 13, også kjent som hasteparagrafen. Denne sier at kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.