Skole klager på manglende helsesøster:

– Får ikke tilbudet de har krav på

Rektor ved Husøy skole reagerer på at de ikke får helsesøster på besøk resten av skoleåret.

KLAGE Det er Husøy skole som per i dag ikke vil få besøk av helsesøster det ut skoleåret. Nå har rektor sendt inn klage til kommunen.Bildet er hentet fra Folkebladets arkiv og er fra 2011.  Foto: Ronny Trælvik

IKKE LEST Kommunalsjef Bente J. Karlsen kan ikke svare på hvordan kommunen stiller seg til klagen.  Foto: Birger Caspersen

skolehelse- tjenesten
  • For barn og unge i alderen 0-20 år er skolehelsetjenesten en lovpålagt tjeneste som skal ivareta den fysiske og psykiske helse og gi helsefremmende og forebyggende tilbud.
  • Tjenesten skal være et helhetlig tilbud til barn og unge og deres familier.
  • Dette omfatter helseundersøkelser, vaksinering, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning.
  • Helsekontroll har alle barn og unge rett til, og både offentlige og private skoler skal tilby dette.
  • Lovdata.no
nyheter

Dette kommer frem i et brev rektor Solveig Bjerkholt har sendt til Lenvik kommune.

– En kort periode hadde vi helesøster en gang i uka. Så ble det annenhver uke og nå har vi ikke helsesøster resten av dette skoleåret. Skolen vil uttrykke bekymring for at elevene ikke får tilbudet de har krav på, skriver Bjerkholdt i brevet.

Viktig

Helsesøsterordningen er en del av den lovpålagte skolehelsetjenesten. Årsaken til at Husøy skole ikke får besøk, er en sykemeldt helsesøster som ikke blir erstattet. Dette skaper stor frustrasjon for skolen.

– Helsesøster er et viktig bidrag i arbeidet for å fremme fysisk og psykisk helse for elevene. De som har jevnlig oppfølging blir rammet og er jo elever som i utgangspunktet er sårbare. For oss lærere blir det også viktig å drøfte elever med helsesøster. Hun er en viktig ressursperson, skriver Bjerkholt.

I brevet påpeker rektoren at slik det har vært til nå er et sårbart system. Enkelte ganger får de besøk bare en gang i måneden. Avslutningsvis ber rektoren kommunen ta grep.

– Vi ber om at i den videre prioriteringen vurderes forsvarligheten med nåværende tilbud, sier hun.

Sjekke ut

Folkebladet tok kontakt med kommunalsjef Bente J. Karlsen for å høre hvordan kommunen stiller seg til klagen.

– Jeg har ikke fått lest brevet enda, ergo har jeg ikke fått undersøkt saken, sier hun.