Lyser ut ny driftskontrakt på Senja-veiene

Statens vegvesen lyser nå ut ny driftskontrakt for Senja-veiene.

KREVENDE: Statens vegvesen beskriver Senja som et krevende område å vedlikeholde værmessig på vinteren.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

I dag er det Presis vegdrift AS som har denne kontrakten. Den nye kontraktsperioden tar til 30. september neste år. Anbudsfristen er satt til 30. januar, og kontraktsperioden varer til 1. september 2024.

Krevende område

Karl Martin Eilertsen i Statens vegvesen, som er ansvarlig for driftskontraktene i Troms, sier til Veier24.no at de ønsker å være tidlig ute med utlysningen, slik at en ny entreprenør skal få best mulig tid til å rigge seg. Han beskriver Senja som et krevende område å brøyte vinterstid.

Oppdraget som nå lyses ut på anbud omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjons ansvar for noen av oppgavene, på fylkesveier, fylkes-gang- og sykkelveier og kommunal vei med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lenvik, Berg, Torsken og deler av Målselv. Etter kommunesammenslåingen i 2020 blir alle disse kommunene, med unntak for Målselv, én kommune med navnet Senja.

Eneste kontrakt i 2019

Kontraktsområdet omfatter 528 kilometer vei, totalt 509 kilometer av dem er fylkesveier, og 18 kilometer er gang- og sykkelveger.

– Dette er den eneste kontrakten som Statens vegvesen kommer til å lyse ut med virkning fra 2019. På grunn av overføringen av sams veiadministrasjon til fylkene har vi istedet valgt å bruke den kontraktsfestede muligheten vi har til ett års forlengelse for de av kontraktene som omfatter riksvegene i Troms, forteller Karl Martin Eriksen til nettstedet Veier24.no.