Invitert til ministeren for å komme med innspill

Byregionprogrammet er invitert til hovedstaden for å komme med innspill til ny stortingsmelding.

INNSPILL: Prosjektleder Ragnvald Storvoll og medlem av styringsgruppa og ordfører i Dyrøy, Marit Alvig Espenes, skal representere Byregionprogrammet Midt-Troms under møtet med kommunal- og moderniseringsdepartementet og minister Monica Mæland (H) neste uke.   Foto: Byregionprogrammet Midt-Troms

nyheter

Regjeringen skal nemlig utarbeide en ny stortingsmelding om distriktspolitikk. Derfor har kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland invitert Byregionprogrammet Midt-Troms til Oslo for å besøke ledelsen i departementet neste uke.

– Fra byregionprogrammet Midt-Troms møter medlem av styringsgruppa og ordfører i Dyrøy, Marit Alvig Espenes, og prosjektleder Ragnvald Storvoll. Det blir altså en «Dyrøy»-delegasjon som reiser til ministeren med strategiske forslag fra Midt-Troms, heter det i en pressemelding fra byregionprogrammet.

– Tillit avgjørende

Departementet er spesielt ute etter innspill til utfordringer som gjelder distriktskommuner, men samtidig også for hele regioner.

– Delegasjonen fra Dyrøy vil gi innspill med utgangspunkt i erfaringene fra byregionprogrammet, men selvsagt også andre erfaringer de har, påpekes det i pressemeldingen.

Prosjektleder Ragnvald Storvoll er klar på hva han mener er viktig å formidle.

– Vi vil melde tilbake at samarbeid mellom kommuner og tillit er avgjørende for å oppnå resultater i lag. Gjennom byregionprogrammet har kommunene i Midt-Troms fått et bredere perspektiv på utfordringene regionen har, og programmet har bidratt til å styrke den samlede utviklingskapasiteten og -kompetansen, sier han i pressemeldingen.

Samarbeid

Dyrøy-ordføreren understreker at samarbeid er veien å gå.

– Jeg tror samarbeidet har bidratt til at vi ser det samme bildet og har felles mål for utviklingen i vår region. Og det har definitivt vært til nytte for alle kommunene, både de større og de mindre, mener Marit Alvig Espenes.

Samtidig er manglende samordning på flere områder mellom for eksempel kommunene, fylkeskommunen og staten noe delegasjonen vil melde fra om, og de to vil også gi eksempler på hvordan dette kan være en flaskehals for utviklingen i regionen.

– Det er ikke alltid god samhandling mellom utdanningsnivåene, eller mellom tilbud fra utdanningsinstitusjoner og behovene i næringslivet, mener Espenes.

En viktig ting for de to å få frem er at Midt-Troms ønsker å i større grad selv løse oppgaver på regionalt nivå, kommer det frem i pressemeldingen.

– Når vi lager planer på regionalt nivå, kan vi også styre arbeidet med oppfølging av tiltak. Mangel på regionale utviklingsmidler og dårlig utbygd infrastruktur vil også bli tema, sier Storvoll.

Utfordringer med finansiering av boligbygging i distriktet er også noe de to vil ta opp.