– Vi skal bruke så lite areal at det bør være mer enn nok rom for både oss og fiskerne i Øyfjorden

Norway Royal Salmon avviser at fiskerne vil bli fortrengt av deres planlagte oppdrettssatsing i Ytre Øyfjord.

– Stenger ikke fjorden. Slik er Norway Royal Salmon sitt oppdrettsanlegg tenkt plassert i Ytre Øyfjord. – Det er altså ikke snakk om at vi på noen måter blokkerer fjorden, sa Klaus Hatlebrekke da han redegjorde for planene foran et 40-talls leverandører onsdag.   Foto: Bildeillustrasjon: Norway Royal Salmon

nyheter

Da Norway Royal Salmon søkte om å få etablere et anlegg for laks i Ytre Øyfjord, hadde de ikke sett for seg at søknaden skulle ble et så hett tema som det har blitt. Søknaden gjelder nemlig en areal som Lenvik kommunestyre gjennom kystsoneplanen allerede i 2015 klarerte for oppdrettsvirksomhet.

– Alle aktører hadde før kystsoneplanen ble vedtatt mulighet til å komme med sine innsigelser, men det var ingen som gjorde det. Ingen sa noe om at dette var en utfordrende plass før vi sendte vår søknad, sier konserndirektør i NRS, Klaus Hatlebrekke.