Anita (60) blir tidenes første kvinnelige UNN-direktør

UNN-styret gikk tirsdag ettermiddag inn for å ansette Anita Schumacher (60) som ny sykehusdirektør.

NY UNN-DIREKTØR: Anita Schumacher (60) er tilsatt som ny direktør ved UNN.  Foto: A-hus

nyheter

Vedtaket ble gjort under et lukket styremøte tirsdag ettermiddag.

– Vi hadde gledelig mange og kvalifiserte søkere til direktørjobben ved sykehuset, også flere gode interne kandidater. Men vi valgte til slutt Anita Schumacher. Hun har vært gjennom en grundig vurdering - inkludert tester, intervju og referanseinnhenting som en del av kvalitetssikringen - og fremsto til slutt som en foretrukken og svært kvalifisert kandidat for ansettelsesutvalget, forklarer styreleder Ansgar Gabrielsen ved UNN.

Kommer fra Ahus

Den nye administrerende direktøren kommer fra jobben som direktør for medisinsk divisjon ved Akershus Universitetssykehus (Ahus). Schumacher er utdannet lege (Oslo 1982), ble spesialistutdannet innen indremedisin (1995) og senere spesialist i infeksjonsmedisin (2004).

Hun har bred ledererfaring fra de siste 13 årene, både fra Sykehuset Vestfold, Helse Sør-Øst og Ahus. Jobben som direktør for medisinsk divisjon ved Ahus har hun hatt siden 2016.

Begynner på nyåret

Hun gleder seg til å lede og utvikle UNN idere, og ser for seg å være permanent på plass i Tromsø 2. januar neste år. Frem til da vil hun benytte tiden til å sette seg best mulig inn i hva som venter henne i den nye hverdagen.


– Med min utdannelse og jobberfaring innen spesialisthelsetjenesten følte jeg at tiden nå var inne til å prøve meg i en toppjobb. Derfor sa jeg ja når muligheten bød seg. Det er en spennende jobb i en spennende landsdel. Min oldefar bodde faktisk i Tromsø i sin tid, og som friluftsmenneske er jeg selvfølgelig tiltrukket av den flotte naturen i Tromsø og omegn, sier Anita Schumacher, som selv er vokst opp i Asker og Bærum.

Ser på samarbeidsmuligheter

Schumacher trekker frem mulighetene som ligger i at landets nordligste universitetssykehus og UiT har et tett samarbeid. Begge har også tilholdssted både i Tromsø, Harstad og Narvik.

– Samarbeidet mellom UNN og UiT gir mange muligheter for ny kunnskap, og er spennende med tanke på utvikling innen forskning og innovasjon, sier hun.

Ni søkere på jobber

Det var ved søknadsfristens utløp 13. september ni søkere til stillingen som ny UNN-direktør. Anita Schumacher leverte sin søknad i etterkant av dette, men har vært med i prosessen underveis.

– Denne type prosesser med topplederstillinger er viktig og tidkrevende. Ansettelsesutvalget har samarbeidet med rekrutteringsbyrået Amrop Delphi, og hatt et ønske om å få frem et bredest mulig tilfang av kandidater. Derfor var vi innstilt på å ta imot søknader også etter at fristen i annonseteksten var utgått. Vi har kanskje brukt litt lang tid totalt sett på hele prosessen, men det har blant annet sammenheng med sommerferieavvikling, forklarer Ansgar Gabrielsen.

– Mest egnede kandidaten

Styrelederen tror det vil være sunt med en ny direktør som kan se UNN i kortene med nye øyne.

– Vi har søkt etter den beste og mest egnede kandidaten, uavhengig av geografi. Og den kandidaten har vi funnet. Vi er trygg på at Anita har den nødvendige erfaringen og personligheten til å videreutvikle UNN til pasientenes, sier Gabrielsen.