Full sal på informasjonsmøte om oppdrettsplaner

– Spent på tida som kommer

Fisker Tommy Larsen oppfatter Norway Royal Salmon ASA som lydhøre. Skeptisk er han likevel fortsatt til oppdrettsplanene i Øyfjorden.

Informasjonsmøte: Norway Royal Salmon holdt mandag kveld et informasjonsmøte om sine oppdrettsplaner i Ytre Øyfjorden. Salen i samfunnshuset på Husøy var fullsatt i forbindelse med møtet.   Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Norway Royal Salmon ASA har søkt om klarering av en oppdrettslokalitet i Ytre Øyfjord i Lenvik kommune. Lokaliteten er omsøkt med en maksimalt tillatt biomasse på 5.990 tonn. Fisker Tommy Larsen har tidligere uttalt seg kritisk til planene. Skepsisen har ikke lagt seg etter at han mandag kveld deltok på informasjonsmøtet oppdrettsselskapets holdt på Husøy.

– Jeg oppfatter at de er villige til å spille på parti med fiskerne og folket ellers, for blant annet å være minst mulig i veien. Sånn sett fremstår de som lydhøre, men problemet er at det de tenker å sette ut er så nært fiskefeltene våre, sier Larsen.