17 nyregistrerte tunge MC i Finnsnes biltilsynsdistrikt hittil i år mot 12 i fjor

Flere satser på to-hjuling

Hittil i år er det nyregistrert 17 tunge MC i Finnsnes biltilsynsdistrikt mot 12 til samme tid i fjor.

EN AV NYSYKLENE: En av dem som har pyntet på nyregistreringsstatistikken til Finnsnes biltilsynsdistrikt i 2018, er Finn Are Ringberg fra Sørreisa som kjøpte siste skrik av Honda GL 1800 Goldwing på sensommeren. Selv om sykkelen ble kjøpt i Arendal, var det viktig for Ringberg å få ZD-skilt på den. Begge foto: Vidar Bjørkli  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det viser tall som Folkebladet har innhentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Tallene for Finnsnes stemmer godt overens med trenden vi generelt ser i hele landet. Det er blitt populært å kjøre motorsykkel igjen, sier daglig leder Bjørn Heggen ved Zigo MC i Harstad.