To kommuner i Midt-Troms med sykepleierkrise

Kommunene Sørreisa og Lavangen har rapportert at det er «meget utfordrende» å rekruttere sykepleiere.

Krise Lavangen, Sørreisa og en rekke andre norske kommuner opplever at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere.   Foto: NTB scanpix

nyheter

Det fremkommer i en oversikt brakt til bordet av Sykepleien.

Ikke alle kommunene i Midt-Troms er med på undersøkelsen, men av de fire som er inkludert fremkommer det altså at to kommuner — Sørreisa og Lavangen — opplever det som "meget utfordrende" å rekruttere sykepleiere. I oversikten er Dyrøy kommune grønn, noe som betyr at de her ikke har utfordringer med å få tak i sykepleiere. I Lenvik opplever man det samme som "storebror" Tromsø, nemlig at det er ganske utfordrende å rekruttere sykepleiere.

Oversikten er basert på Kommunesektorens arbeidsgivarmonitor 2017.

Lokker med litt ekstra

Sykepleien har også lagt frem en oversikt over hvor mange kommuner som i rekrutteringsøyemed tilbyr sykepleiere noe ekstra. Så mange som 133 kommuner benytter seg av ulike "gulrøtter" for å lokke sykepleiere til seg. Ut ifra oversikten er det bare Lavangen i Midt-Troms som benytter seg av et slikt tiltak. Nærmere bestemt tilbyr kommunen mer ferie og fast tillegg på 40.000 kroner i året til sine sykepleiere.

Dette ble vedtatt i fjor.

– Penger er viktig! Det er ei generell oppfatning av at sykepleiere er lavt lønnet i tariffen (..) Vi vet at Salangen kommune har vedtatt et tilsvarende beløp for sine sykepleiere. Vi må sørge for at vi er konkurransedyktige i forhold til våre nabokommuner, sa tillitsvalgt for sykepleierne i NSF i Lavangen, Tove Nordheim, til Folkebladet i fjor.

Stor mangel på sykepleiere

Sykepleiere er yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge i dag, faktisk mangler så mange som 4.550 sykepleiere og 1.350 spesialsykepleiere. Det viser estimerte tall fra Navs bedriftsundersøkelse for 2018. Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, synes i så måte at det er positivt at stadig flere kommuner innser at lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere. Samtidig mener hun det er en viktig forskjell på rekrutteringstiltakene som kommunene benytter seg av.

– I den grad kommunene benytter seg av kortsiktige løsninger i form av «signeringsbonuser» og andre engangssummer, og med det tror de slipper å heve lønnen, så vil de snart finne ut at det ikke vil være en bærekraftig rekrutteringspolitikk. Både i de sentrale oppgjørene og lokalt må arbeidsgiverne innse at høyere lønn er et mye bedre virkemiddel i kampen for å rekruttere og beholde sykepleierne i kommunen, sier By til Sykepleien.