Politioverbetjent Arne Markus Svendsen i Målselv har jobbet med alkolhol- og narkotikaproblemer siden 2007

– Må få bedre kontakt med de unge

Politioverbetjent Arne-Markus Svendsen sier til de unge at de skal dra hjem og gi foreldrene en klem. Den samme beskjeden gir han til foreldrene.

Alkohol, rus og narkotika på dagsordenen: Politioverbetjent Arne-Markus Svendsen har i tilsammen fire bolker på mandag og tirsdag orientert både elevene ved Sjøvegan videregående skole og foreldrene om problemene relatert til alkohol, rus og narkotika, både i skolen og i heimen.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Svendsen som er politioverbetjent i seksjon for forebygging og etterretning i Midt-Troms lensmannsdistrikt har på mandag og tirsdag pratet i mange timer om alkohol, rus og narkotika til både skoleelevene ved Salangen videregående skole og foreldrene deres. Svendsen har siden 2007 hatt dette ansvarsområdet ved Målselv lensmannskontor. Svendsen forklarte i sine foredrag veldig detaljert om hvordan alkohol og narkotika virker, og hvordan misbruket ofte benyttes om hverandre.

Holder foreldrene på avstand

Et stort problem for mange foreldre i dag er at de vet lite eller ingenting om hva ungene deres holder på med.