Kommunen har ikke ei krone igjen til grusing

Den økonomiske ståa i Lenvik viser at det ikke er noe som helst rom for å gjøre noen påkostninger på veinettet utover ordinær drift.

Slunkent: En slunken pengepung setter en stopper for både grøfting og grusing av de kommunale grusveiene i Lenvik. Nå skal politikerne ta stilling til spørsmålet om å tilføre 500.000 kroner som en ekstrabevilgning til sommervedlikeholdet.  

nyheter

Tallenes tale viser at det i dag ikke er mulig å få til verken grusing, grøfting eller annet vedlikehold av de kommunale grusveiene i Lenvik. I et saksframlegg, som legges frem i forbindelse med et møte i formannskapet 11. september, «legges skylda» blant annet på vintervedlikeholdet, som tar det meste av driftsmidlene som er satt av til vei. Teknisk sjef Geir Fredriksen peker også på at det kan se ut til at ramma til sommervedlikehold av kommunale veier er for liten.

«Blant annet kan det tyde på at budsjettet over tid ikke er styrket i tråd med indeksregulering av brøytekontrakter og kjøp av varer og tjenester. I tillegg er det kommet en ytterligere prisstigning på de nye brøytekontraktene som er gjeldende fra i høst. Enkelte veibiter har fått markante prishopp.», poengteres det i saksframlegget.