Bardu-sau får være i utmarka — enn så lenge

På grunn av bjørnetrusselen vurderte Mattilsynet en akutt nedsanking av sau i deler av Bardu. Nå legges tiltaket på is.

Sau Mattilsynet kommer likevel ikke til å pålegge bønder i Bardu om en akutt midlertidig nedsanking av sau på grunn av bjørnetrussel.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Som kjent har en bjørn herjet i Bardu i Indre Troms denne sommeren. Totalt har den drept rundt 60 sauer. Av den grunn mottok flere sauebønder i juli et varsel fra Mattilsynet om at det ble vurdert å fatte vedtak om akutt midlertidig nedsanking av sau i deler av Bardu.

Det var et varsel som flere bønder var urolige for.

– Det er i utgangspunktet håpløst. Skal man ta ned dyrene til gården bruker man opp vinterforet, og det blir ikke mulig å slå gresset dersom dyrene skal beite på innmarka. Og da må man jo kjøpe for til vinteren igjen, uttalte bonde Karl-Oskar Fosshaug til NRK Troms i juli.


Slagbjørnen i Bardu har slått til igjen

Lørdag ble en sau funnet død med skader på jur og bryst i Bardu.


"Tapssituasjonen er normalisert"

Nå er det imidlertid klart at Bardu-sauen får oppholde seg i utmarka. Mattilsynet sendte nylig ut brev til de aktuelle sauebøndene om at de ikke vil pålegge de aktuelle bøndene å sanke inn sauene sine. Det begrunnes med at den akutte faren for tap av sau i beiteområdet synes å være lavere.

"Det er ikke påvist bjørneaktivitet i aktuelt område på flere uker, tapssituasjonen er normalisert, fylkesmannen ser det som forsvarlig at skadefellingstillatelsen går ut og fylkesmannen bevilger fortsatt midler til uro-tilsyn, som ser ut til å ha fungert godt som forebyggende tiltak i beiteområdet i sommer" er momenter som Mattilsynet begrunner sitt syn med.


Fant ingen ferske spor

Avslutter jakta på slagbjørnen

Siden slagbjørnen drepte de første sauene i Bardu 9.juni har det lenge vært jaktet etter den. Nå er jakta over.


Absolutt siste valg

Dersom det på nytt skulle oppstå en akutt situasjon med bjørneskader, poengteres det fra Mattilsynet at de raskt vil komme på banen for å vurdere behov for tiltak.

"Om det blir nødvendig å igjen varsle at nedsanking kan bli aktuelt, vil et slikt vedtak uansett ikke bli effektuert før tilgjengelige ressurser for felling er utprøvd. Vi vil strekke oss langt for å få til et møte med dere i nær tilknytning til tidspunkt for eventuell utsendelse av varsel.", skriver avdelingssjef Torkjell Andersen i Mattilsynet i et brev som er gått ut til flere Bardu-bønder.

Det understrekes at akutt nedsanking et absolutt siste valg i prioriterte beiteområder, og at forutsetninga for et slikt tiltak er at det er den dyrevelferdsmessig beste løsningen for sauene.


Nye spor etter slagbjørn i Bardu

Slagbjørnen i Bardu har i juni og juli tatt over 63 sauer. Han forsvant for ei uke siden, nå er han tilbake.