Interne kontrollrutiner sviktet i Dyrøy

Det er avdekket at Dyrøy kommune ved to tilfeller har betalt fakturaer to ganger uten at internkontrollen har fanget det opp.

svikt: Interne kontrollrutiner sviktet i Dyrøy. Foto Per Erik Christensen 

nyheter

Kontrollutvalget har fått brev fra KomRev Nord om saken som ved stikkprøvekontroller av inngående fakturaer har avdekket forholdene.

Det ene forholdet gjelder barnevernstjenesten som fikk en faktura på 136.500 kroner. Den ble skannet og utbetalt to ganger uten at det ble oppdaget ved interne kontrollrutiner. Beløpet ble tilbakebetalt fra leverandør nesten ett år etter at feilen oppsto. Det andre forholdet er at kommunen har utbetalt driftstilskudd til Brøstadbotn IL med 50.000 kroner to ganger, første gang i januar 2017 og andre i september 2017.

For mye utbetalt støtte til idrettslaget i 2017 skal motregnes avtalt støtte i 2018. I brevet til kontrollutvalget blir det påpekt mangler ved Dyrøy kommunes økonomiske internkontroll da egenkontrollen ikke avdekket disse feilene.

 – Etablerte kontrollrutiner rundt fakturamottak, attestasjon og anvisning har sviktet, og dette kunne medført at kommunen hadde tapt midler, skriver KomRev Nord i brevet til kontrollutvalget.