US Marines rykker inn i Troms når Brigaden drar på øvelse

Amerikanske soldater fra US Marines skal landsettes i Nord-Norge i høst, når Brigade Nord drar til Sør-Norge og deltar på den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018.

TRENING: Marines returnerer til Midt-Troms og skal øve på samme tid som 35-40.000 soldater fra NATO-land og partnerland øver i Sør-Norge.  Foto: Rico Gonzales/AP

nyheter

Forsvarets ledelse bekrefter overfor VG at US Marines skal øve i Nord-Norge til høsten, og at amerikanerne kommer på samme tid som 35-40.000 soldater fra NATO-land og partnerland øver i Sør-Norge.

Men oberst Sven Halvorsen, forsvarssjefens pressetalsmann, avviser at den amerikanske avdelingen kommer for å veie opp for manglende norske bakkestyrker i Nord-Norge.

– Det er ingen kobling der, sier Halvorsen til VG.

– Dette er ikke en del av øvelse Trident Juncture 2018. Men man utnytter muligheten når US Marines kommer over Atlanteren med materiell, personell og fartøyer, til å trene i Nord-Norge, legger han til.

MAUKEN: US Marines skal trene blant annet i Brigadens skytefelt, her fra Mauken skytefelt i Indre Troms.   Foto: Arkivfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

 

Samarbeider med Hæren og HV

Soldater fra Hæren og HV skal yte vertslandsstøtte til amerikanerne i Nord-Norge, og de skal agere som motstandere i øvelser.

Ifølge VGs opplysninger vil styrken fra det amerikanske marinekorpset gjennomføre en ilandsettingsøvelse i Ofotfjorden og ta seg derfra til Indre Troms, hvor de blant annet skal trene i Brigadens skytefelt mens store deler av Brigade Nord er på NATO-øvelse i Sør-Norge.

Soldater fra 30 land deltar i NATO-øvelsen Trident Juncture i Sørøst- og Midt-Norge til høsten, når alliansen skal trene på å forsvare Norge.

Hoveddelen av øvelsen vil foregå i tidsrommet 25. oktober til 7. november.

Kan ikke erstatte egne soldater

For tre uker siden ga regjeringen grønt lys for at US Marines kan doble sin styrke i Norge, opp til 700 soldater på roterende trening.eler av denne styrken skal etablere seg i den nedlagte artilleri-leiren på Setermoen i Troms, i tillegg til den eksisterende basen på Værnes utenfor Trondheim.

Men opposisjonen på Stortinget reagerte på at Brigadens 2-bataljon skal avvikles som stående avdeling, samtidig som USA øker sitt nærvær i Indre Troms:

«Vi kan ikke erstatte nedbygging av egne styrker og så fylle opp med amerikanske soldater», sa Marit Arnstad, Sps parlamentariske leder, til VG i juni.

Mens Forsvaret offisielt avviser denne koblingen når store deler av Brigaden drar på en flere uker lang øvelse, sier andre forsvarskilder at det ikke er unaturlig å ha en militær beredskap i Nord-Norge, når Hærens stående kampavdelinger er et annet sted i landet.

FORSKER: Forsker Anders Romarheim sier til VG at det er god forsvarspolitikk å styrke de militære båndene mellom Norge og USA når de politiske båndene svekkes under president Donald Trump  Foto: Mosvold Larsen / NTB scanpix

God forsvarspolitikk

Anders Romarheim, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, sier til VG at det er god forsvarspolitikk å styrke de militære båndene mellom Norge og USA når de politiske båndene svekkes under president Donald Trump.

– Å ha US Marines på roterende trening i Nord-Norge er både symboltungt og avskrekkende. Det er ikke sikkert de kan utrette mirakler i en krisesituasjon eller et angrep. Men om noen går til angrep mot amerikanske soldater, så vil alarmen gå rødglødende i Washington, sier Romarheim.


IFS-forskeren sier det er et paradoks at mange av de som kritiserer amerikansk tilstedeværelse i Norge, også mener at Norge har en for liten hær.

– Det er noen urealistiske forestillinger om hva norsk landmakt kan utrette i en gitt situasjon. Vi er fullstendig avhengig av alliert støtte, og langtifra selvhjulpet i en væpnet konflikt. Å knytte tette bånd til det amerikanske forsvaret er derfor smart av flere grunner, blant annet fordi Pentagon vil bestå lenge etter at president Trump er ute, sier Romarheim.

Brigade Nord var også i Sør-Norge under øvelse Vestland i 2013, og øvelse Cold Response i 2016.