Fergetrafikken for mai for strekninga Botnhamn-Brensholmen

15 prosent økning fra i fjor

Troms Fylkestrafikk har registrert 6180 kjøretøy og passasjerer mellom Botnhamn og Brensholmen i mai. Det er en økning på rundt 15 prosent sammenlignet med i fjor.

TRAFIKK: Juli er måneden med størst trafikk for begge fergene på Senja. Her ser vi MF Helgøy i ferd med å legge til ved fergeleiet i Botnhamn.  Foto: Rune Ottarsen

I GRYLLEFJORD: Ferga MF Stetind går også denne sommeren stekninga Gryllefjord-Andenes.  Foto: Torsken kommune

nyheter

Daglig leder Kurt Bones i Troms Fylkestrafikk opplyser til Folkebladet at i mai i år har totalt 6180 kjøretøy og passasjerer brukt ferga Helgøy. Kjøretøy med sjåfør regnes som en i denne oversikten, samt at man teller samtlige andre personer som enkeltenheter på linje med kjøretøy og sjåfør.

– I fjor i mai var tallet i mai på samme strekningen 5351 registrerte solgte biletter, så ut fra det kan vi snakke om ei økning fra i fjor på rundt 15 prosent, sier Bones.

– Men så har vi jo dette med bevegelige helligdager denne måneden som flytter på seg, så tallene kan jo lett bli litt unøyaktige. Men en grei økning kan vi jo likevel snakke om, sier Bones.

Juli har størst fergetrafikk

Bones opplyser at når det gjelder fergesambandet Gryllefjord - Andenes har han til nå bare tall for mai. Ferga Stetind startet opp 18. mai.

– De viser at trafikken i fjor lå på 638 enheter, mens tallene for i år viser 674 enheter. Bones sier at når det gjelder tall for juni vil de ikke være inn- kommet til Troms Fylkestrafikk før rundt 10. juli.

Han opplyser at det er i juli man går inn i den store måneden for de to fergesambandene.

– For eksempel viser fjorårets tall for forbindelsen Botnhamn-Brensholmen at det totalt ble betalt for over 14 000 kjøretøyer og passasjerer med ferga. I juni i fjor lå tallet på 9500, mens det i august lå på 9700.

Vil ha større ferge på nord-Senja

Bones sier at man i fjor forsøkte å sette inn ei større ferge på forbindelsen Botnhamn- Brensholmen, men at det hele strandet på at man ikke klarte å tilpasse fergeleiet til den nye ferga, dermed går Helgøy fortsatt på denne strekninga.

Fylkestinget har vedtatt at det i forbindelse med neste kontraktsperiode skal settes inn helårsferge for fergeforbindelsen Botnhamn-Brensholmen, og at dette sannsynligvis vil være en realitet inne 2021. Mange faktorer er med og avgjør hvor fort dette kan gå, et moment er at det er få ferger i dag som tilfredsstiller de nye utslippskravene. Ei helårsferge Botnhamn-Brensholmen vil ha plass til 50 personbiler.