Må følge med på rømt oppdrettslaks

Etter lakserømmingen i desember har Fiskeridirektoratet pålagt Troms fylkeskommune å overvåke Finnsætervassdraget og Ballesvikvassdraget.

PÅLEGGER: Fiskeridirektoratet pålegger Troms fylkeskommune å overvåke Finnsætervassdraget og Ballesvikvassdraget for rømt oppdrettslaks.  Foto: CHRISTER REMEN

nyheter

Det var i desember at Fiskeridirektoratet fikk melding om at 3.500 oppdrettslaks hadde rømte fra ei merd med fisk ved oppdrettsanlegget i ytre Jøvik i Berg. Merda driftes på en undervisningstillatelse som tilhører Troms fylkeskommune.


Varsler mulige tiltak etter lakserømming

Troms fylkeskommune kan bli pålagt å gjennomføre miljøovervåking i to vassdrag på Senja.

Den rømte fisken hadde en snittvekt på 4 kilo på rømmingstidspunktet.

Hvis det blir gjort observasjoner av oppdrettslaks i de nevnte vassdragene, pålegger Fiskeridirektoratet Troms fylkeskommune å gjøre utfiskingstiltak.


Ett år med kameraovervåking unnagjort

Det første året med kameraovervåking i Finnsætervassdraget har gitt verdifull kunnskap om fiskebestandene.