Skal bli mer næringsvennlig:

Kjører i gang næringsprosjektet

Arbeidet med å gjøre Dyrøy mer næringsvennlig har startet. – Vi må tåle å høre hva vi ikke er god på , sier ordfører Marit Alvig Espenes (Ap).

FORSTUDIE Ordfører Marit Alvig Espenes og rådmann Tore Uthaug har startet forstudie som skal gi noen svar i forhold til kommunens forvaltning og service overfor næringslivet i kommunen.  Foto: Privat

For oss er det viktig å få et bredt grunnlag for å gjøre forbedringer og jeg ser fram til å starte opp dette prosjektet.

Tore Uthaug, prosjektansvarlig og rådmann
nyheter

«Næringsvennlig kommune» er et anbefalt verktøy for omstillingskommuner, og Dyrøy kommune ønsker å starte dette arbeidet for å vurdere forbedring av sine tjenester og samhandling med lokalt næringsliv.

Starter med et forstudie

Prosessen starter med et forstudie som skal omfatte analyse av kommunens forvaltning og service ovenfor næringslivet, slik at konkrete tiltak kan iverksettes. Forstudiet er iverksatt 4. juni 2018 og skal være ferdig 11. september 2018. Basert på funn og forslag vil det så bli foreslått små og eventuelt store endringer i kommunens næringsarbeid. Resultatet skal da bli presentert for næringslivet og kommunen.